TilesRefine Search


BNB-001

BNB-001

13/16 x 1 5/32 x 1/2    width x length x thickness (in inches) (bone: 1/4" thick)..

BNB-017

BNB-017

27/32 x 1 3/16 x 15/32    width x length x thickness (in inches) (bone: 3/16" thick)..

CB-101

CB-101

7/8 x 1 7/32 x 15/32    width x length x thickness (in inches)..

CB-205

CB-205

7/8 x 1 1/4 x 15/32   width x length x thickness (in inches) (Navy Blue) ..

CB-301

CB-301

27/32 x 1 7/32 x 1/2    width x length x thickness (in inches) (Burgundy Back)..

CB-306

CB-306

7/8 x 1 7/32 x 15/32   width x length x thickness (in inches) (Burgundy Back) ..

FIC-002

FIC-002

27/32 x 1 5/32 x 15/32   width x length x thickness (in inches)..

HCB-006

HCB-006

27/32 x 1 5/32 x 3/8 width x length x thickness (in inches)..

PYR-003

PYR-003

13/16 x 1 1/8 x 11/32  width x length x thickness (in inches)..

PYR-006

PYR-006

3/4 x 1 1/32 x 11/32 width x length x thickness (in inches)..

CB-102

CB-102

7/8 x 1 3/16 x 15/32    width x length x thickness (in inches)..

CB-103

CB-103

7/8 x 1 1/8 x 3/8    width x length x thickness (in inches)..

CB-104

CB-104

7/8 x 1 7/32 x 15/32    width x length x thickness (in inches)..

CB-106

CB-106

7/8 x 1 1/4 x 7/16    width x length x thickness (in inches)..

CB-107

CB-107

7/8 x 1 7/32 x 1/2    width x length x thickness (in inches)..

Showing 1 to 15 of 18 (2 Pages)